Thông cáo báo chí số 267 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 19/01/2022)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 19/01/2022, như sau:

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 19/1/2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 19/01/2022, như sau:

Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2021

Sáng ngày 19/1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Quảng Nam và Năm du lịch quốc gia 2022

Chiều ngày 18/1, Sở VH-TT&DL phối hợp với Tập đoàn Thiên Minh (TMG) tổ chức ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch Quảng Nam và Năm du lịch quốc gia 2022. Đồng chí Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lễ ký kết.

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 18/1/2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 18/01/2022, như sau:

Thông cáo báo chí số 266 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 18/01/2022)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 18/01/2022, như sau:

Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Sáng ngày 18/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của ngành năm 2022. Đồng chí Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chủ trì.

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 17/1/2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 17/01/2022, như sau:

Thông cáo báo chí số 265 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 17/01/2022)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 17/01/2022, như sau:

Không hành chính hóa, tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ

Sáng ngày 17/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (giai đoạn 2017-2022). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.