Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 14/10/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 14/10/2021, như sau:

Thông cáo báo chí số 170 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 14/10/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 14/10/2021, như sau:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra hiện trạng đất lâm nghiệp và mô hình kinh tế tại Đông Giang

Ngày 14/10, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh có chuyến đi khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Đông Giang về công tác sắp xếp dân cư; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây cao su; giải quyết chồng lấn đất rừng vùng giáp ranh giữa xã Tư, huyện Đông Giang với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa được Chính phủ ban hành. Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 8/10/2021.

Hơn 55,8 tỷ đồng hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Sáng ngày 14/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về kết quả triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh và giải quyết nhu cầu việc làm của người lao động từ các tỉnh, thành về quê.

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Chiều ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn Quảng Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 13/10/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 13/10/2021, như sau:

Thông cáo báo chí số 169 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 13/10/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 17h00 ngày 13/10/2021, như sau:

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và tiến độ tiêm vắc xin trong phòng, chống Covid-19

Sáng ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.