BHXH tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

BHXH tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch số 05/KH-BHXH ngày 22/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Hướng dẫn đăng ký đóng BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam vừa ban hành công văn số 3824 ngày 14/02/2022 về việc tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên Cổng Dịch vụ công. Đây là một hình thức giao dịch rất thuận lợi, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ của cả Ngành BHXH trong thời gian qua.

Triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm, trong tháng 02/2023 ngoài những nhiệm vụ, công tác thường xuyên, BHXH tỉnh chỉ đạo quyết liệt tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, cụ thể:

Đến cuối tháng 01/2023, toàn tỉnh có hơn 1,423 triệu người tham gia BHYT

Theo báo cáo mới nhất của BHXH Quảng Nam, tính đến tháng 01/2023, toàn tỉnh có 1.423.912 người tham gia BHYT; BHXH: 213.953 người, trong đó, BHXH bắt buộc: 193.008 người và BHXH tự nguyện: 20.945 người; BHTN: 179.182 người.

Ngành BHXH Việt Nam: Những dấu ấn quan trọng sau 28 năm xây dựng và phát triển

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội (ASXH) mà trụ cột là chính sách BHXH, BHYT. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước. Trên chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển (1995-2023), ngành BHXH Việt Nam đã có nhiều dấu ấn quan trọng.

Những điểm mới cơ bản của Luật Khám, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

BHXH Quảng Nam đẩy mạnh công tác đối ngoại

Năm 2022, hoạt động công tác đối ngoại tại địa phương nói chung và BHXH tỉnh nói riêng luôn thực hiện đảm bảo đúng quy định, hiệu quả với phương châm “chủ động, thống nhất, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả”.

Bổ sung Covid-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023 sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH. Theo đó, bổ sung "Bệnh Covid-19 nghề nghiệp" vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ ngày 01/04/2023. Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/4/2023.

Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 76/QĐ-BHXH về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc.