Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1975, trú tại Thăng Bình

Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình ban hành thông báo tìm kiếm đối với ông Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1975; nơi cư trú cuối cùng tại: Tổ 9, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam theo đơn yêu cầu “Thông báo tìm kiếm người đã chết” của ông Nguyễn Hồng Lang, sinh năm 1949, cùng ngụ địa chỉ trên.

Mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam

Ngày 5/8, Sở Y tế có Công văn 1804/SYT-KHTC mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam.

Chào giá các mặt hàng Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2022

Ngày 4/8, Sở Y tế vừa có Công văn 1798/SYT-NVD mời chào giá các mặt hàng Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2022.

Thông báo tìm kiếm bà Lương Thị Lý, sinh năm 1997, quê quán Tam Mỹ Tây, Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành vừa có thông báo tìm kiếm đối với bà Lương Thị Lý, sinh năm: 1997, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm ông Lê Minh Tâm, sinh năm 1988, quê quán Tam Mỹ Tây, Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo về việc tìm kiếm đối với ông Lê Minh Tâm, sinh năm: 1988, trú tại: thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm ông Phạm Bằng, sinh năm 1958, địa chỉ cư trú tại Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành ban hành quyết số 06/2022/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Phạm Bằng, sinh năm 1958, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm ông Doãn Vũ, sinh năm 1973, địa chỉ cư trú tại TP. Tam Kỳ

Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ vừa có quyết định thông báo tìm kiếm đối với ông Doãn Vũ, sinh năm 1973; Địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khối phố An Hà Đông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trần Thị Bản, trú tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

UBND tỉnh vừa có Thông báo 128/TB-UBND, ngày 20/4/2022 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Trần Thị Bản, trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Tấn Vân, sinh năm 1963, xã Tam Hải, huyện Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa công văn thông báo tìm kiếm đối với ông Nguyễn Tấn Vân, sinh năm 1963, nơi cư trú cuối cùng tại: thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm ông Phạm Minh Hải, sinh năm 1978, quê quán tại thành phố Hội An

Tòa án nhân dân thành phố Hội An phát đi thông báo tìm kiếm đối với ông Phạm Minh Hải, sinh năm 1978; địa chỉ: Tổ 09, thông Thanh Tam, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện nay không còn cư trú ở địa phương.