Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1974

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành vừa có thông báo tìm kiếm đối với ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm: 1974, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Bản Long, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ).

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Huỳnh Châu Kỳ

Ngày 24/2/2023, Tòa án nhân dân huyện Núi Thành có thông báo đến Ông Huỳnh Châu Kỳ, sinh năm1950, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và cư trú trước khi biệt tích: Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1974, xã Tam Tiến, Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Bản Long, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Thông báo tìm kiếm ông Phạm Bằng, sinh năm 1958, cư trú tại huyện Núi Thành

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành vừa có thông báo tìm kiếm đối với ông Phạm Bằng, sinh năm: 1958; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1975, trú tại Thăng Bình

Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình ban hành thông báo tìm kiếm đối với ông Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1975; nơi cư trú cuối cùng tại: Tổ 9, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam theo đơn yêu cầu “Thông báo tìm kiếm người đã chết” của ông Nguyễn Hồng Lang, sinh năm 1949, cùng ngụ địa chỉ trên.

Mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam

Ngày 5/8, Sở Y tế có Công văn 1804/SYT-KHTC mời chào giá hệ thống khí oxy trung tâm Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam.

Chào giá các mặt hàng Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2022

Ngày 4/8, Sở Y tế vừa có Công văn 1798/SYT-NVD mời chào giá các mặt hàng Vật tư y tế tiêu hao, hoá chất, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác lập kế hoạch đấu thầu năm 2022.