Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973, nơi cư trú: tổ 7, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam; hiện không còn cư trú ở địa phương.