Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Bà Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1991

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Bà Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1991, nơi cư trú cuối cùng: thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là vợ của ông Lê lợi, sinh năm 1992, trú tại thôn Vân Trai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo tìm kiếm bà Ngô Thị Phượng, sinh năm 1958

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước vừa ra Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Phượng, sinh năm 1958, nơi ĐKHKTT: Thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Huỳnh Văn Chiến sinh năm 1958

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Huỳnh Văn Chiến sinh năm 1958 trú tại: thôn Đông Bình, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Ông Mai Văn Hải sinh năm 1965

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Ông Mai Văn Hải sinh năm 1965, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tân Lập, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm chị Lê Thị Băng Tâm

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm chị Lê Thị Băng Tâm, sinh năm 1986, nơi cư trú cuối cùng trước khi vắng mặt: Thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tòa án nhân dân Quế Sơn thông báo tìm kiếm Chị Hồ Thị Ban sinh năm 1988 nơi cư trú cuối cùng : Tổ 13 Lộc Sơn Quế Minh Quế Sơn

Tòa án nhân dân Quế Sơn tỉnh Quảng Nam thông báo tìm kiếm một người mất tích đối với chị Hồ Thị Ban sinh năm 1988, nơi cư trú cuối cùng : Tổ 13 thôn Lộc Sơn xã Quế Minh huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân TP. Hội An thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Tư sinh năm 1982 và bà Lê Thị Ngọc Hương sinh năm 1971

Tòa án nhân dân thành phố Hội An thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Tư sinh năm 1982 và bà Lê Thị Ngọc Hương sinh năm 1971 có địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Tổ 1 khối 5c ( hiện nay là tổ 1, khối Xuân Hòa ) phường Cẩm Phô thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm Anh Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1976

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam thông báo tìm kiếm Anh Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1976, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Bỏ nhà đi từ năm 1998 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thông báo tìm kiếm Bà Nguyễn Thị Kim Phượng sinh năm 1978

Tòa án huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bà Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh năm 1978, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thanh Bôi, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã đi khỏi địa phương đã đi khỏi địa phương từ ngày 23/07/2018 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Hoàng Công Phong, sinh năm 1979

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hoàng Công Phong, sinh năm 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã đi khỏi địa phương từ ngày 20/3/2013 đến nay không có tin tức gì.
Dữ liệu đang được cập nhật...