Đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Nỗ lực giúp đồng bào thiểu số thoát nghèo bền vững

Trong các năm qua, nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện Nam Trà My luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, tỉnh và Đảng bộ, chính quyền huyện, xã. Bởi đây là khâu then chốt để cải thiện cuộc sống đồng bào, tiến lên xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Lao động thời vụ Nam Trà My tại Hàn Quốc có mức thu nhập cao

Thực hiện thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại quận Hamyang, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc, huyện Nam Trà My đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn hồ sơ cho ít nhất 20 lao động để chuẩn bị sang lao động tại Hàn Quốc.

Tặng sâm Ngọc Linh giống cho hộ đăng ký thoát nghèo

Xã Trà Nam (Nam Trà My) vưa tổ chức tặng cây sâm Ngọc Linh giống cho bà con Xê Đăng đăng ký thoát nghèo năm 2023.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, Phước Sơn và Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam đã đăng ký 02 huyện nghèo: huyện Phước Sơn và Bắc Trà My tham gia Đề án và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-TTg.

Triển khai 97 dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 97 dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Danh sách thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/8, Sở LĐ,TB&XH ban hành Quyết định 16836/QĐ-LĐTBXH phê duyệt danh sách thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam.

Điện Bàn đẩy mạnh công tác giảm nghèo thông tin

Thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 22023, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đang hướng dẫn và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ.

Ban hành kế hoạch thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023 -2025

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin năm 2023 -2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.