Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo

Bộ Nông nghiêp và phát triển nông thông đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cán bộ đồng hành giúp dân thoát nghèo

Lâu nay đối với các huyện miền núi cao, đói nghèo trong nhân dân là câu chuyên muôn thuở. Giúp bà con thoát nghèo bằng cách cho cần câu hay cho cả cần câu lẫn con cá và giúp cụ thể ra sao vẫn là vòng quay luẩn quẩn chưa có lời giải. Với huyện vùng cao Nam Trà My, một huyện thuộc diện nghèo nhất nước theo tiêu chí đa chiều, đã có cách làm sáng tạo tìm được hướng đi mới để giải bài toán đói nghèo một cách nhẹ nhàng bền vững cho bà con. Đó là phát động phong trào Cán bộ giúp dân thoát nghèo.

Làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại

Cùng với rất nhiều nguồn hỗ trợ kinh doanh khởi nghiệp, khởi sự thì tại huyện miền núi Bắc Trà My, thanh niên Thái Hiền xã Trà Dương đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn vay theo Nghị định 74 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Ưu tiên hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho vùng đồng bào DTTS

Đó là một trong những chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về tình hình triền khai các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vừa qua.

Hơn 70 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 với nhiều chính sách ưu việt nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS vùng miền núi.

Kỳ vọng giảm nghèo với mô hình nuôi dê ở Nam Trà My

Triển khai từ đầu năm 2020, đến nay mô hình “Chăn nuôi dê sinh sản có chuồng trại và khu chăn nuôi tập trung” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Trà My đã mang lại kết quả đáng ghi nhận, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và khơi dậy động lực thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân.

Gần 4.700 lượt cán bộ sẽ được tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 07/11 UBND tỉnh có Quyết định số 3006/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Thoát nghèo nhờ trồng sắn xen canh cây quế

Những năm gần đây, bà con huyện Nam Trà My đã chuyển diện tích đất nương rẫy vào trồng sắn kết hợp xn canh cây quế. Nhờ khí hậu, thổ nhướng thích hợp nên chỉ qua vụ sắn đầu tiên bà con đã có thu nhập gia đình. Với hiệu quả bước đầu mang lại, mô hình trồng sắn cao sản kết hợp trồng cây lâu năm đang được người dân vùng cao Nam Trà My hưởng ứng, hứa hẹn là mô hình tạo sinh kế giảm nghèo bền vững.