Đến năm 2025, Điện Bàn đăng ký chỉ tiêu giảm 15 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025

UBND Thị xã Điện Bàn cho biết, đến năm 2025, Điện Bàn đăng ký chỉ tiêu giảm 15 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025.

Nam Giang: Hơn 150 tỷ đồng thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm với UBND huyện Nam Giang về tình hình triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn huyện; triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

Đông Giang: Gần 66 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Giang, năm 2022, tổng nguồn vốn được giao để Đông Giang thực hiện các Chương trình MTQG là hơn 146 tỷ đồng. Trong đó vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM là hơn 20,9 tỷ đồng; vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hơn 65,9 tỷ đồng; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS hơn 59 tỷ đồng.

Tây Giang: Hơn 155 tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025

Theo báo cáo của huyện Tây Giang, trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, nguồn vốn dự kiến được phân bổ cho huyện là hơn 155 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương hơn 131 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 18,6 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 4,6 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn năm 2022 hơn 69 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2025, Tây Giang có 958 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà ở

Huyện Tây Giang vừa phê duyệt 958 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 90/QĐ –TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Từng bước nâng cao đời sống nhân dân 02 huyện biên giới

Tây Giang và Nam Giang là 02 huyện miền núi cao có 157,364 km giáp với tỉnh Sê Kông của Lào. Trong thời gian qua, Quảng Nam đã tích cực thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho bà con nơi đây.

Trao bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ khó khăn tại Tiên Phước

Thực hiện tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2022 và các hoạt động nhân kỷ niện 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, chiều ngày 18/10/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh phối hợp với Nhóm Cựu sinh viên K31 Trường Đại học ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao tặng phương tiện sinh kế cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước.

5 loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh có quyết định 2814 ban hành danh mục loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Gần 8 tỷ đồng thực hiện Dự án 7 về nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Ngày 19/10, Sở LĐ,TB&XH ban hành kế hoạch thực hiện Dự án 7 về Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.