Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh vừa có Quyết định 01/2022/QĐ-UBND, ngày 12/1/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3894/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 09 tập thể của UBND huyện Tây Giang

UBND vừa có Quyết định 3549/QĐ-UBND, ngày 3/12/2021 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3319/QĐ-UBND, ngày 15/11/2021 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3234/QĐ-UBND, ngày 5/11/2021 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

Sở Nội vụ vừa có văn bản 2300/SNV-TĐKT, ngày 20/10/2021 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2020 - 2021

Ngày 20/10, UBND tỉnh có Quyết định 2961/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2860/QĐ-UBND, ngày 11/10/2021 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong công tác năm học 2020 - 2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2803/QĐ-UBND,ngày 5/10/2021 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 20 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm học 2020 - 2021.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 03 cá nhân Vườn Quốc gia Sông Thanh, huyện Nam Giang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2575/QĐ-UBND, ngày 8/9/2021 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.