Bảo hiểm xã hội tỉnh khen thưởng đoàn kiểm tra chuyên đề

Chiều 17.3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng đoàn kiểm tra chuyên đề tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nhóm tác giả có sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp ngành.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ I - năm 2021

Chiều ngày 26/3, Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng tỉnh họp phiên thứ I – năm 2021 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của các cụm, khối thi đua năm 2020; xét khen các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2020 và xét khen cao. Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam.

Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc huyện Đông Giang

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2811/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều chỉnh thông tin tặng thưởng xi măng tại Quyết định số 2354 ngày 27/8/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2480/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc điều chỉnh thông tin tặng thưởng.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Tiên Phước

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2364 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1719 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen cho các tổ chức có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1644 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND thị xã Hội An

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1385 /QĐ-UBND, ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND thị xã Hội An.