Chương trình: “Những ngày văn hóa đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023”

Chương trình nhằm tạo sự gắn kết trong cộng đồng bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam; là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm OCOP, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và mời gọi các nhà đầu tư, kết nối giữa tỉnh nhà và bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam
Dữ liệu đang được cập nhật...