Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022

UBND tỉnh ban hành công văn số 3025 ngày 13/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022.

Chủ động ứng phó với không khí lạnh và thời tiết nguy hiểm trên biển

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành công văn số 123 ngày 14/5/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với không khí lạnh và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP. Hội An.

Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn đề các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão

UBND tỉnh ban hành công văn 2833 về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vừa được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 ban hành.

Tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa có công văn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nhằm tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá. Cụ thể:

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa ban hành công văn 98 ngày 15/4/2022 về việc chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển.

Phước Sơn đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành kế hoạch số 49/KH-UBND đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện năm 2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.