Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 20/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 20/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 19/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 19/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 18/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 18/12/2021.

Phối hợp nhắn tin thông báo cho người dân về tình hình Bão số 09

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Viễn thông Quảng Nam, Mobifone Quảng Nam, Viettel Quảng Nam phối hợp, thực hiện nhắn tin về tình hình bão số 09 và mưa lớn để Nhân dân chủ động ứng phó.

Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 17/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 17/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 16/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 16/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 12/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 12/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai, ngày 8/12/2021

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam đã phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai, cập nhật lúc 16h ngày 8/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai (cập nhật lúc 16h00, ngày 5/12)

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, cập nhật lúc 16h00, ngày 5/12/2021.

Bản tin phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam (cập nhật lúc 16h00, ngày 4/12)

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phát đi Bản tin phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, cập nhật lúc 16h00, ngày 4/12/2021.