Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C

Bản tin dự báo thời tiết ngày 20/4 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, trong 24 - 48 giờ tới, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 - 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 - 16 giờ.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, có nơi nhiệt độ trên 38 độ C

Bản tin dự báo thời tiết ngày 20/4 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, trong 24 - 48 giờ tới, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 - 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 - 16 giờ.

Dự báo, trong 48 giờ tới nắng nóng diện rộng tại các địa phương Quảng Nam, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ tới, nắng nóng xảy ra cục bộ ở các địa phương vùng núi với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34 - 36 độ C; Trong 48 giờ tới, nắng nóng khả năng mở rộng ra toàn tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 55 - 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 11 - 15 giờ.

Quy định về hỗ trợ di dời dân cư trong tình huống khẩn cấp về thiên tai

UBND tỉnh vừa ban hành Quy trình công bố và triển khai quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai; thực hiện dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam ban hành quy trình công bố và triển khai quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai

Quy trình công bố và triển khai quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai; thực hiện dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 755.

Cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Quảng Nam

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy tại các địa phương như: Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My mây đối lưu đang hình thành và phát triển.

Cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Quảng Nam

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy tại các địa phương như: Tây Giang, Nam Giang và Đông Giang mây đối lưu đang hình thành và phát triển.

Ban hành kế hoạch công tác của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2023

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành kế hoạch về công tác của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2023.

Quảng Nam sắp đón đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ có nơi lên đến 37 độ C

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, các địa phương trên địa bàn tỉnh sắp đón đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi lên đến 37 độ C.

Cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại Quảng Nam

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, định vị sét và sản phẩm ra đa thời tiết nhận thấy tại các địa phương như: Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My mây đối lưu đang hình thành và phát triển.