Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 09h00 ngày 27/9

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Công điện các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.

Chủ động ứng phó bão Noru

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi, nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng, tránh bão.

Chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh vừa có công văn đề nghị Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành; các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm.

Chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022

Ngày 20/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có Công văn số 73/QGPCTT yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội.

Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có quyết định số 114/QĐ-BCHPCTT&TTCNQN điều chỉnh và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Khuyến khích chuyển đổi xanh, chuyển đổi số nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Thông báo 231/TB-VPCP kết luận của Văn phòng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26), Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng chương trình chuyển đổi số phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có phát triển xanh.

Tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo 231/TB-VPCP kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26).

Chủ động thích ứng với biến đối khí hậu

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022.

Sở TT&TT tổ chức Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu

Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam 2022 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ chính thức khởi động vào ngày 01/8 và tổng kết, trao giải vào ngày 30/9/2022.

Chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên biển

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động ứng phó với khả năng xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên biển.
Dữ liệu đang được cập nhật...