Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Đông Giang

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Giang.

Trao tặng 300 áo ấm cho học sinh huyện Tây Giang

Sáng ngày 7/10, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đã trao tặng 300 áo ấm đồng phục cho học sinh Trường trung học phổ thông Tây Giang, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Bảo vệ và phát triển rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam (Quỹ) được thành lập vào ngày 13/01/2012 tại Quyết định số 136/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Quỹ có nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng.

Phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng DVMTR năm 2022 trên địa bàn tỉnh (Đợt 3)

Ngày 22/9, UBND tỉnh ký quyết định 2528 về việc phê duyệt bổ sung diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Đợt 3).

Hoàn thành công tác kiểm tra tại 11 đơn vị chủ rừng trong đợt 2 năm 2022

Từ ngày 01/8/2022 đến 31/8/2022, Đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 11 đơn vị chủ rừng.

Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh với các Sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh.

Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và Ven biển Quảng Nam.

Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Nam Giang

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nam Giang.

Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện Tây Giang

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tây Giang.

Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tặng 400 cặp sách cho học sinh

Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi đã đến thăm, tặng cặp sách cho học sinh một số trường học trên địa bàn huyện Nông Sơn trước thềm khai giảng năm học mới 2022-2023 vào ngày 30/8/2022.