Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 2021-2025

UBND huyện Nông Sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình số 13-CTr/HU ngày 01/3/2022 của Huyện ủy Nông Sơn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Phước Sơn

Trong năm 2022, các chủ rừng trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh để quản lý, bảo vệ với diện tích là 65.156,09ha.

Đầu tư, phát triển vùng đệm tại các khu rừng đặc dụng

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 1558 ngày 09/6/2022 ban hành Chương trình đầu tư, phát triển vùng đệm tại các khu rừng đặc dụng và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tại các cộng đồng giáp các khu rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Hỗ trợ việc cập nhật diện tích rừng chi trả DVMTR năm 2022 của các chủ rừng và UBND các xã (đợt 2)

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện, liên huyện, phòng NN&PTNT huyện triển khai kế hoạch làm việc với các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, cộng đồng thôn để hỗ trợ, đôn đốc việc rà soát diện tích bổ sung cung ứng DVMTR năm 2022.

Tây Giang: Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện

Hiện nay, tình hình thời tiết bắt đầu khô hanh, nắng nóng diễn biến phức tạp, trong khi đó hoạt động sản xuất nương rẫy, xử lý cành nhánh cây sau khi khai thác rừng trồng của nhân dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy rừng.

Triển khai công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh, tháng 6 năm 2022.

Góp ý dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung về dịch vụ môi trường rừng

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Nghị định 156/2018/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Nghị định 156/2018/NĐ-CP là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi về lâm nghiệp, là cơ sở để triển khai thực thi hiệu quả Luật Lâm nghiệp.

Xây dựng 2 trạm quản lý bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Sông Thanh

UBND tỉnh vừa ký Quyết định 1365 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vườn quốc gia Sông Thanh hạng mục xây dựng các trạm quản lý bảo vệ rừng và đường tuần tra rừng kết hợp du lịch sinh thái.

Hội thảo trực tuyến bàn về giải pháp đẩy mạnh phát triển trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành lập chốt bảo vệ rừng và Voọc Chà vá chân xám tại khu vực xã Tam Mỹ Tây

Nhằm bảo tồn Voọc Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, UBND tỉnh đã có công văn thống nhất thành lập chốt bảo vệ rừng và Voọc Chà vá chân xám tại khu vực xã Tam Mỹ Tây và một số nội dung liên quan.