Diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi là 5.703,47 ha

Hiện tại, diện tích của Khu bảo tồn là 18.977.08 ha, trong đó diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng được sử dụng để ký kết hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách, hợp đồng cộng đồng thôn là 5.703,47 ha.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022.

Lễ phát động “trồng cây đợt 2, năm 2022”

Sáng ngày 19/5, trong không khí chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2022); Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi tổ chức Lễ phát động “trồng cây đợt 2, năm 2022” tại tiểu khu 444, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn (nằm trên đường Trường Sơn Đông, Khu vực lòng hồ Khe Diên).

Ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng

Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

Tập huấn giám sát đánh giá trong chi trả dịch vụ môi trường Rừng (PFES)

Sáng ngày 13/05/2022, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Dự án Lâm nghiệp – Dự án VFBC Trung ương tổ chức chương trình tập huấn về giám sát đánh giá trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Hỗ trợ các hoạt động bảo vệ rừng từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, diện tích được chi trả DVMTR năm 2021 xác định được 282.729,34 ha rừng (chủ yếu là rừng tự nhiên)/463.356,77 ha tự nhiên toàn tỉnh, chiếm 61%; thuộc 79 xã của 12 huyện thực hiện Chính sách chi trả DVMTR.

Tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Nông Sơn

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền đã góp phần rất lớn vào kết quả thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để tuyên truyền, quảng bá rộng rải hơn nữa công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thì việc sử dụng các phương tiện, công cụ truyền thông là rất quan trọng, trong đó tuyên truyền lưu động đã và đang cho hiệu quả tích cực.

Thường xuyên theo dõi cập nhật về cảnh báo sớm cháy rừng thông qua hệ thống quản lý rừng Quảng Nam

Tính từ đầu năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở và những chủ rừng tập trung triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn.

Tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh giảm so với năm 2020

Theo kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh là 463.356,77 ha, giảm 2.850,44 ha so với năm 2020. Do những nguyên nhân sau:

Tập huấn Qgis và các phần mềm cho cán bộ các xã có thực hiện chi trả DVMTR tại huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên và Hiệp Đức

Nhằm tăng cường năng lực, nắm bắt kỹ thuật sử dụng bản đồ số, phục vụ công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, quản lý bảo vệ rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng, sáng nay 9/5, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam khai mạc 02 lớp tập huấn cho cán bộ xã có thực hiện chi trả DVMTR thuộc huyện Đại Lộc và Duy Xuyên, Hiệp Đức.