UBND tỉnh họp thảo luận các giải pháp bảo vệ rừng, gắn với phát triển sinh kế vùng đệm

Sáng ngày 5/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan để nge báo cáo thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế vùng đệm trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 10 địa phương liên quan.

Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng

Thời gian qua việc triển khai chính sách chi trả DVMTR, đặc biệt là từ khi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, chính sách này đã tác động tích cực đến công tác bảo vệ phát triển rừng của tỉnh.

Quảng Nam thực hiện Chính sách chi trả DVMTR khoảng 282.729 ha

Với 463.356,77 ha rừng tự nhiên, đến nay Quảng Nam thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được khoảng 282.729,34 ha, chiếm khoảng 61 % (thuộc địa bàn của 73 xã/12 huyện).

Quảng Nam có diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng chiếm 61% diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh

Theo số liệu thống kê, Quảng Nam là địa phương có rừng và đất rừng rộng lớn, chiếm 3/4 diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh.

Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chiều ngày 02/4, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi

Từ ngày 28-31/3/2022, Đoàn kiểm tra của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tại Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi.

Công tác xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, việc xác định diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm cho các chủ rừng là một nhiệm vụ quan trọng trong các nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp và tài nguyên khoáng sản năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành công văn 96 ngày 7/1/2022 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện:

Giải thưởng báo chí tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường và công tác bảo vệ rừng

Trong khuôn khổ Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVI (2021 - 2022), nhằm tạo phong trào truyền thông mạnh mẽ trong hoạt động bảo vệ rừng, thu hút sự tham gia của nhiều cấp ngành và cá nhân; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam phối hợp với Hội Nhà báo Quảng Nam tổ chức phát động, triển khai giải thưởng báo chí tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường và công tác bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Nam. Cụ thể:

Kiểm tra, giám sát trong chi trả dịch vụ môi trường rừng

Quảng Nam và một số địa phương khác trong cả nước đang đứng trước cơ hội có thêm nguồn lực tài chính đáng kể từ mở rộng đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Để quản lý, sử dụng nguồn tiền này có hiệu quả, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát trong chi trả dịch vụ môi trường rừng.