Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Smart Quang Nam

Sở TT&TT vừa ban hành Công văn 1173/STTTT-TTBCXB, ngày 30/9/2021 về tiếp tục thông tin, tuyên truyền sử dụng ứng dụng Smart Quang Nam.

Giới thiệu Smart Quảng Nam

Smart Quang Nam là ứng dụng trên thiết bị di dộng dành cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam, kết nối người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Smart Quang Nam tích hợp các tiện ích cho cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp cũng như tiếp nhận phản hồi của chính quyền trên môi trường số.
Dữ liệu đang được cập nhật...