Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (lần 2).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Sang trú tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Ngày 01/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Sang trú tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Lần hai)

V/v trả lời đơn khẩn cầu của ông Bùi Xuân Hiển về việc xin tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 10- CV/TU ngày 30/10/2020, Công văn số 144-CV/TU ngày 25/02/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về chuyển đơn khẩn cầu ngày 22/10/2020 của ông Bùi Xuân Hiển về việc xin tiếp tục triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói tại khu vực Cồn Dâu, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An; ngày 24/11/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, UBND thành phố Hội An và Công ty TNHH Mùa Vàng về việc giải quyết các nội dung đề nghị của ông Bùi Xuân Hiển

Thông báo kết luận tại buổi tiếp một số nhân viên y tế tuyến xã, huyện Duy Xuyên

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp một số nhân viên y tế tuyến xã, huyện Duy Xuyên