Lịch tiếp công dân của các sở, ngành năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân của các sở, ngành tỉnh Quảng Nam năm 2023

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (lần 2)

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Ngày 14/11/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Phước trú tại thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (lần 2).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Sang trú tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

Ngày 01/11/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Sang trú tại thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (Lần hai)
Dữ liệu đang được cập nhật...