Thăng Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Phòng Văn hóa & Thông tin huyện vừa ban hành công văn số 51 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nam Trà My khai trương Trung tâm Điều hành thông minh

Chiều ngày 12/5, huyện Nam Trà My chính thức khai trương đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của huyện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cũng như xây dựng chính quyền điện tử.

Quế Sơn: Triển khai thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện

Ngày 12/5, UBND huyện Quế Sơn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Nam Trà My thu về 3,24 tỷ đồng tại Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 5

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 5, huyện Nam Trà My thu hút bình quân 1000 lượt khách đến tham quan và mua hàng; doanh thu gần 3,24 tỷ đồng; Sâm củ Ngọc Linh bán ra khoảng 18kg (3,2 tỷ đồng).

Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hiệp Đức (30/4/1972 – 30/4/2022)

Tối ngày 28/4, huyện Hiệp Đức tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương (30/4/1972 – 30/4/2022).

Hiệp Đức: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2026

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, Mặt trận tổ quốc, hội, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đã góp phần ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn huyện Hiệp Đức phục vụ đắt lực nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Duy Xuyên tuyển dụng 15 chỉ tiêu công chức cấp xã

UBND huyện Duy Xuyên vừa có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022 với 15 chỉ tiêu.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất tại tỉnh Quảng Nam

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất tại tỉnh Quảng Nam với chủ đề: “ Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc”.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền công khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Giang vừa có công văn đề nghị đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền công khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận công chức, viên chức về làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Núi Thành

Ngày 12/4, UBND huyện Núi Thành vừa có Thông báo 164/TB-UBND về việc tiếp nhận công chức, viên chức về làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Núi Thành.