Hướng dẫn việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. Theo đó, Công văn đã hướng dẫn một số nội dung về việc xác định tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế như sau:

Quy định mới về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN vừa có công điện đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN vừa ban hành công văn đề nghị cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo; cơ quan Thường trực TKCN trên sông và đất liền; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm.

Đảm bảo an toàn vận hành lưới điện trong điều kiện ảnh hưởng của bão, lụt và dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6295/UBND-KTN ngày 17/9/2021 chỉ đạo các ngành, địa phương đảm bảo an toàn khi vận hành, hạn chế thiệt hại lưới điện, nhanh chóng khắc phục sự cố để cấp điện lại cho nhân dân khi có ảnh hưởng của bão, lụt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường ứng phó bão số 5 và mưa lũ

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành công điện 07/CĐ-UBND về việc tăng cường ứng phó bão số 5 và mưa lũ.

Chủ động ứng phó bão số 05 (Conson) và mưa lớn

Ngày 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Công điện số 06 đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động ứng phó bão số 05 (Conson).

Tiếp tục rà soát, ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo nguyên tắc cấp nào sát với thực tế, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân thì giao cho cấp đó thực hiện; ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn 5689/UBND-KSTTHC chỉ đạo một số nội dung. Cụ thể:

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định 60/2021/NĐ-CP), Nghị định có các nội dung đáng chú ý sau: