Nhiều chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022

Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách liên quan đến tài chính có hiệu lực.

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh có Báo cáo số 237/BC-STP Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 09h00 ngày 27/9

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Công điện các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Cản trở hoạt động tố tụng bị phạt tiền đến 80 triệu đồng; từ 1/9, gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin; 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng; làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022.

Những chính sách về giáo dục có hiệu lực từ tháng 9

Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2022.

Điều chỉnh, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có quyết định số 114/QĐ-BCHPCTT&TTCNQN điều chỉnh và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành tại Quyết định số 977/QĐ-TTg. Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2023 – 2030 trong phạm vi cả nước.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022: Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở; giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới;...

Từ 1/7/2023, xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera hành trình để được cấp phù hiệu, biển hiệu

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Giảm thủ tục đăng kiểm nhiều phương tiện giao thông

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải thay thế Thông tư 41/2018/TT-BGTVT.