Thành lập BCĐ thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn đoạn 2017-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND Thành lập BCĐ thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn đoạn 2017-2021 và Tổ Thư ký giúp việc.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin

Ngày 1/8, Sở TT&TT tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở và hai trung tâm thuộc Sở. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Thường trực Sở TT&TT.

Tập huấn chính sách, luật liên quan đến người khuyết tật

Ngày 30/7, Hội người khuyết tật tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn về công ước quốc tế về quyền người khuyết tật và một số chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật tại Việt Nam cho hơn 30 cán bộ, hội viên hội người khuyết tật thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Quế Sơn vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa bàn cơ sở.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Nhằm phổ biến sâu rộng Luật Tiếp cận thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật với một số nội dung trọng tâm sau:

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

Triển khai thi hành Luật Thủy sản

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2888 /KH-UBND về triển khai thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Nhằm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh vừa có công văn số 2774 /UBND-NC đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2477/UBND-KGVX ngày 15/5/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Dữ liệu đang được cập nhật...