Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở giáo dục và đào tạo; các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp thực hiện tốt một số nội dung nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT đến hội viên Hội nông dân

Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho trên 100 hội viên Hội nông dân thành phố Tam Kỳ.