Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản; mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm; tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022.

Thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

UBND tỉnh vừa ký quyết định 396 ngày 15/2/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Thành lập các Tiểu Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Ban Tổ chức Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 vừa ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC thành lập các Tiểu Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Triển khai thực hiện quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

UBND tỉnh vừa ký quyết định 209 ngày 20/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02 năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn thống nhất chủ trương Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 01, tháng 02 năm 2022 vào cùng một kỳ chi trả tháng 01/2022, hoàn thành chi trả trước ngày 20/01/2022.

Sáu luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022

Từ 1/1/2022, 6 luật chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó nhiều luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; phạt nặng người điều khiển xe ô tô đón trả khách trên đường cao tốc; tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; từ 1/1/2022, người dân có thể mở thẻ ngân hàng bằng hình thức online... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021

Quy định mới về cá nhân vận động từ thiện; tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; sửa đổi biểu thuế xuất nhập nhẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021.

Bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2021.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 8219/UBND-KTN đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ.