Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ

UBND tỉnh ban hành công điện số 12/CĐ-UBND ngày 25/10 về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn

Ngày 24/10, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN có công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường ứng phó tình hình mưa lũ

Ngày 23/10, UBND tỉnh ban hành công văn số 7498/UBND-KTN đề nghị các các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ.

Tập trung ứng phó tình hình mưa lũ

Ngày 22/10, UBND tỉnh ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND về tập trung ứng phó tình hình mưa lũ.

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1739/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Để tổ chức triển khai thực hiện khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra kịp thời, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành công văn 7332/UBND-KTN yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung.

UBND tỉnh ban hành công điện về chủ động ứng phó bão Kompasu

Ngày 10/10, UBND tỉnh ban hành công điện 09/CĐ-UBND về chủ động ứng phó bão Kompasu.

Tăng cường triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ

UBND tỉnh vừa ban hành công điện 08 ngày 6/10/2021 về tăng cường triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ.

Công điện về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn

Ngày 6/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa ban hành công điện về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (có khả năng mạnh lên thành bão) và tình hình mưa lớn.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh vừa ban hành công văn 228 ngày 5/10/2021 đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung.