Cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI của tỉnh

Ngày 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Chỉ thị 11/CT-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trang bị kỹ năng về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao nhận thức về cải thiện Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DDCI cho 705 cán bộ, công chức với 20 lớp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tình hình triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới

Theo Sở Thông tin- Truyền thông, hiện nay 100% các Sở, huyện, xã đã triển khai phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị ít sử dụng hoặc không cập nhật đầy đủ, dẫn đến tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn nhiều.

Tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến cần khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, nhất là các mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu lực và còn giá trị sử dụng lại; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC.

Tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trang bị kiến thức chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại Hiệp Đức

Sáng nay 30/5 Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với UBND huyện Hiệp Đức tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số cho thành viên các tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên địa bàn huyện.

Thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử

Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhanh chóng làm sạch dữ liệu trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Sáng ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo việc làm sạch dữ liệu trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 12/5, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính huyện Quế Sơn năm 2022

Sáng 5/5, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và sơ kết đợt thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3, 4) năm 2022.