Thành phố Tam Kỳ đạt kết quả cao tại cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Chiều ngày 10/1, Sở Nội vụ tổng kết cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và trao giấy chứng nhận cho 4 tập thể, 13 cá nhân đạt giải cuộc thi.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử tỉnh Quảng Nam

Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 8795 yêu cầu các sở ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các dịch vụ công (DVC) trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVC quốc gia và Nghị định 45 về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Trong năm 2021, Công an tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là trên các lĩnh vực liên quan đến tổ chức công dân, doanh nghiệp.

6 tháng cuối năm 2021 cần đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 cần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Đối với các địa phương thì cần đẩy mạnh triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, cải cách hành chính. Tích cực đối thoại với doanh nghiệp, người dân, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để chủ động triển khai ngay sau khi dịch cơ bản được kiểm soát.

Triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra ba đột phá chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó đột phá chiến lược đầu tiên chính là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 30/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 với một trong các mục tiêu tổng quát đưa Việt Nam đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Để đạt được mục tiêu tổng quát, một nội dung Chính phủ đề ra là triển khai hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lấy ý kiến trên môi trường điện tử

Ngày 25/08/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1104/TTg-KSTT về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tình hình rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương 9 tháng đầu năm 2021

9 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã thực hiện công tác rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được các Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh/thành phố ban hành các quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Thủ tục hành chính được công bố, công khai trong 9 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vụ quản lý của Bộ TT&TT

Để bảo đảm công tác quản lý nhà nước và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát, đánh giá và công bố, công khai 84 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bố sung, thay thế thuộc các lĩnh vực báo chí và tần số vô tuyến điện, đồng thời công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tại địa điểm giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.