Khai giảng lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn khóa III

Sáng nay 20/2, Ban Điều hành Đề án 500 phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp đào tạo nguồn cán bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 -2014, khóa III năm 2014.

Thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Ngày 10/01, Sở Nội vụ Quảng Nam ban hành thông báo số 44/TB-SNV về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Thành lập Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về miền núi

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi của tỉnh giai đoạn 2013 – 2020.

Hội An: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước

Trong thời gian qua, thành phố Hội An luôn chú trọng đến ứng dụng công nghệ thông tin. Có thể nói, Hội An là địa phương đi đầu trong cả tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.

Hội An ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

UBND thành phố Hội An vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính giai đoạn 2014 – 2016.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả CCHC

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong công tác CCHC, phải thực hiện đồng bộ cả về thể chế, bộ máy, thủ tục, dịch vụ công, đạo đức công vụ. Cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Người đứng đầu các ngành, các cấp phải chịu trách nhiệm nếu CCHC không thành công.

Thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500

Kế hoạch thi tuyển công chức đối với học viên Đề án 500 khóa I và II nhằm tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 10/4.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kiểm dịch thủy sản.

Bộ nội vụ ban hành quyết định về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tình nguyện thuộc đề án 600

Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền nú giai đoạn 2013-2020

Quyết định 17/QĐ-BCĐ 896, Ban hành kế hoạch thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014