Tam Kỳ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Vừa qua, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công của thành phố.

Nông Sơn tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 20/5, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

TP.Tam Kỳ tăng cường công tác phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Vừa qua, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thành phố Tam Kỳ.

Tiến hành rà soát, cập nhập danh mục thủ tục hành chính

Ngày 26/5, UBND tỉnh có Công văn 3328/UBND-NCKS yêu cầu các Sở, ban, ngành, Trung tâm CNTT&TT rà soát, cập nhập danh mục thủ tục hành chính.

Quảng Nam xếp thứ 33 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Sáng ngày 25/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nam Trà My đặt mục tiêu chuyển trạng thái từ đỏ về xanh trên bảng đồ thực thi thể chế

Để đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ, chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, UBND huyện Nam Trà My xây dựng Kế hoạch nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực độ 3, mức độ 4 năm 2022.

Sở VH,TT&DL tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022

Sở VH,TT&DL vừa có Công văn 647/SVHTTDL, ngày 26/4/2022 các phòng, đơn vị tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

Sở TT-TT thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số

Sở TT-TT vừa có Quyết định 108/QĐ-STT&TT, ngày 12/5/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử

UBND tỉnh vừa có Công văn 2692 yêu cầu các sở ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống một cửa điện tử.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong tháng 5/2022, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, đảm bảo tất cả hồ sơ tiếp nhận của cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết TTHC phải được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.