Đến ngày 14/3/2021, Quảng Nam tiếp nhận 1.952 thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường lấy hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu chỉ số PAR INDEX, PCI thuộc nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2023.

Tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực

Ngày 6/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Trong đó, yêu cầu công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác CHCH tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tập trung tích hợp đồng bộ dữ liệu trên IOC Quảng Nam

Tập trung tích hợp dữ liệu về giải ngân đầu tư công, tổng thu ngân sách của các địa phương lên hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Quảng Nam (IOC). Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành có liên quan về vấn đề này.

Phấn đấu chỉ số PAR INDEX, PCI thuộc nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu cả nước

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2023.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chuyển đổi số phục vụ người dân

Với sự đồng hành của các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số, thời gian qua tỉnh Quảng Nam đã chú trọng cung cấp các dịch vụ cho người dân ứng dụng chuyển đổi số.

Nam Giang: ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023

UBND huyện Nam Giang vừa ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.

Năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận gần 1.300 phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Hệ thống tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia và đường dây nóng cải cách thủ tục hành chính và các hình thức khác, năm 2022 toàn tỉnh tiếp nhận 1.298 phản ánh, kiến nghị.

Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt 1/2023

UBND tỉnh vừa có Quyết định 3526 phê duyệt danh sách 120 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tinh giản biên chế đợt 1 năm 2023, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 113 người và thôi việc ngay 7 người.