Nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn

Ngày 21/11, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban ngành và chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch 7781 (ngày 24/11/2022) thực hiện Nghị quyết 131 (6/10/2022) của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Ngày 3/11, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND quy định về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quý III.2022, hơn 99% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Theo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện cải cách hành chính quý III.2022, chất lượng thực hiện cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương ngày càng được cải thiện, thực chất, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khảo sát sự hài lòng của người dân về phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở Hội An

TP.Hội An đang tiến hành cuộc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

Khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov

UBND có văn bản số 5297/UBND-KGVX về việc cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng phục vụ điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

Năm 2022, Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam 3.156 biên chế công chức, giữ nguyên như số giao năm 2021

Tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc vào sáng nay 18.7, UBND tỉnh trình kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2022 trên cơ sở kết quả thẩm định Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm để nâng vị trí xếp hạng Chỉ số PCI

Để phấn đấu nâng vị trí xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh tăng ít nhất 10 bậc trên bảng xếp hạng cả nước trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Quảng Nam, chỉ số PCI năm 2021 đạt 66,24 điểm, xếp thứ 4/12 trong vùng duyên hải miền Trung

Năm 2021 là năm thứ 17 báo cáo PCI đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước về chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố cả nước. Với quy mô điều tra toàn diện, Báo cáo PCI 2021 được thực hiện dựa trên sự phản hồi của 11.312 doanh nghiệp, trong đó 8.036 doanh nghiệp tư nhân trong nước, 2.091 doanh nghiệp mới thành lập và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) từ 22 tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp FDI nhiều nhất tại Việt Nam.