Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Sáng nay 17/4, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Nam vươn lên xếp vị thứ 16 cả nước về Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 15/4, Văn phòng UBND tỉnh đã công bố về số liệu Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam (số liệu được trích xuất trên Cổng DVC Quốc gia ngày 15/4/2024). So với tuần trước thì tỉnh Quảng Nam đã tăng thêm 1 bậc trên bảng xếp hạng Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của cả nước.

Sở Tư pháp Quảng Nam tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật

Ngày 8/4, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2024”.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024

Ngày 10/4, UBND tỉnh có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2024.

Công bố số liệu Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 8/4, Văn phòng UBND tỉnh đã công bố về số liệu Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam (số liệu được trích xuất trên Cổng DVC Quốc gia ngày 8/4/2024).

Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”

Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”, nhiều đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính.

Cục Thuế Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2024.

Đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số, chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính

Hiện nay, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được tỉnh Quảng Nam triển khai đến 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đến thời điểm hiện tại đã cấp được 4.799 chứng thư số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân.

Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Sáng nay 4/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và tái cấu trúc quy trình TTHC, cung cấp dịch vụ công liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
Dữ liệu đang được cập nhật...