Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Đến nay, Sở Tư pháp đã thực hiện một số nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ theo Kế hoạch 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh.

Sở VH,TT&DL số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch 61/KH-SVHTTDL, ngày 09/6/2022 về số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022 – 2025.

Thăng Bình đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vừa qua, huyện Thăng Bình đã chính thức mở cửa và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Đây là nỗ lực lớn của địa phương về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng chính quyền thông minh.

Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3565 triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Nam nhằm thực hiện Quyết định 392 của Bộ TT&TT về phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; đồng thời thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số của Quảng Nam để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết số hóa dữ liệu hộ tịch tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 1

UBND tỉnh vừa phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết số hóa dữ liệu hộ tịch tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 1 (năm 2022 - 2023), thực hiện tại Sở Tư pháp và 9 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Duy Xuyên, Phú Ninh, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang với tổng kinh phí hơn 10,8 tỷ đồng.

Thẩm định Đề án vị trí việc làm thành phố Tam Kỳ

Sáng ngày 30.3, đồng chí Nguyễn Hồng Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi thẩm định Đề án vị trí việc làm của thành phố Tam Kỳ.

Tam Kỳ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Vừa qua, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công của thành phố.

Nông Sơn tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 20/5, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

TP.Tam Kỳ tăng cường công tác phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Vừa qua, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thành phố Tam Kỳ.

Tiến hành rà soát, cập nhập danh mục thủ tục hành chính

Ngày 26/5, UBND tỉnh có Công văn 3328/UBND-NCKS yêu cầu các Sở, ban, ngành, Trung tâm CNTT&TT rà soát, cập nhập danh mục thủ tục hành chính.