Công bố chỉ số PAPI năm 2023

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu phát triển - hỗ trợ cộng đồng (CECODES) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố báo cáo chỉ số PAPI năm 2023.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và công vụ năm 2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch 1839 về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS) và công vụ năm 2024.

Hồ sơ thanh toán trực tuyến trong quý I đạt 94,34%

Đến nay, Cổng dịch vụ công (DVC) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối với Cổng DVC quốc gia cung cấp, công khai 1.262 DVC trực tuyến, phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Núi Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Sáng nay 26/3, UBND huyện Núi Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI của tỉnh

Ngày 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có Chỉ thị 11/CT-UBND về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trang bị kỹ năng về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) và nâng cao nhận thức về cải thiện Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, DDCI cho 705 cán bộ, công chức với 20 lớp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tình hình triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới

Theo Sở Thông tin- Truyền thông, hiện nay 100% các Sở, huyện, xã đã triển khai phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị ít sử dụng hoặc không cập nhật đầy đủ, dẫn đến tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn nhiều.

Tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian đến cần khẩn trương chỉ đạo rà soát triển khai ngay các nhiệm vụ, mục tiêu trong chương trình, kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, nhất là các mục tiêu về tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đang còn hiệu lực và còn giá trị sử dụng lại; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC.

Tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tăng cường sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trang bị kiến thức chuyển đổi số cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại Hiệp Đức

Sáng nay 30/5 Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với UBND huyện Hiệp Đức tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số cho thành viên các tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) trên địa bàn huyện.
Dữ liệu đang được cập nhật...