Quảng Nam hoàn thành triển khai sắp xếp kiện toàn các tổ chức hành chính

Thời gian vừa qua, tỉnh Quảng Nam hoàn thành triển khai sắp xếp kiện toàn các tổ chức hành chính theo Đề án kiện toàn tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh ủy quyền giải quyết 130 thủ tục hành chính

UBND tỉnh ban hành các Quyết định ủy quyền giải quyết 130 TTHC cho các sở: Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Ban Dân tộc, Công Thương, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phước Sơn: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Năm 2021, UBND huyện Phước Sơn đã tập trung triển khai thành lập, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo; ban hành Quy chế hoạt động và văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo tình hình thực tế tại địa phương.

Không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành Trung ương triển khai

Ngày 24/2, UBND tỉnh có Thông báo 46/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên quan về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành Trung ương triển khai.

Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Sở Nội vụ vừa có Công văn 342/SNV-CCHC, ngày 18/2/2022 đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Nam tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành LĐ-TB&XH

Theo công bố của UBND tỉnh, điểm về chỉ số CCHC của Sở LĐ-TB&XH tăng theo các năm: năm 2019 đạt 87,47 điểm, xếp vị thứ 6/20 Sở, Ban, ngành, xếp thứ hạng “Tốt”; năm 2020 đạt 91,44 điểm, xếp vị thứ 3/20 Sở, Ban, ngành, xếp thứ hạng “Tốt”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Ngày 08/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh

Ngày 09/2/2022, Văn phòng Chính phủ đã phát hành Thông cáo báo chí về thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua xét Báo cáo của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp, thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau: