Đẩy nhanh thực hiện dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 27/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký ban hành công văn số 1282/UBND-KTN về việc thực hiện dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Sửa đổi, bổ sung một số một số nội dung về phân cấp chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện

UBND tỉnh ban hành Quyết định 374/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh quy định phân cấp chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng

Theo Kế hoạch do UBND tỉnh ban hành, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2024-2025

Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh có công văn về việc thống nhất thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

Hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn tiêu hủy do mắc dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 01/2, UBND tỉnh ban hành công văn về việc hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn tiêu hủy do mắc dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến đường sắt

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ và Núi Thành triển khai một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến đường sắt trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội mùa xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Triển khai đóng điện các công trình thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đóng điện các công trình thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020 để kịp thời cấp điện phục vụ sinh hoạt, đời sống cho nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Hơn 1,3 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025

Dự kiến, tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện chương trình MTQG NTM trong giai đoạn 2024- 2025 là 1.307,608 tỷ đồng, trong đó năm 2024 là 726,276 tỷ đồng và năm 2025 là 581,332 tỷ đồng.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023

UBND tỉnh ban hành Quyết định 160/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023, gồm:
Dữ liệu đang được cập nhật...