Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Quy định một số nội dung về lập đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và đô thị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành quy định một số nội dung về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) và quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023.

Khẩn trương triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy.

Sự kiện chạy bộ “Không khoảng cách - Không giới hạn” năm 2023 tại Quảng Nam sẽ diễn ra vào ngày 23/9

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện chạy bộ “Không khoảng cách - Không giới hạn” năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam. Sự kiện thu hút khoảng 600 người tham gia.

Chỉ thị của Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030

Ngày 12/9, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã ký ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

Điều chuyển hơn 100 tỷ đồng từ các dự án không có khả năng giải ngân

Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) năm 2023.

Tiếp tục thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh

Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh.

Triển khai nhân rộng thực hành không rác thải tại một số điểm du lịch tiêu biểu ở Quảng Nam

Ngày 8/9, UBND tỉnh ban hành công văn thống nhất chủ trương triển khai nhân rộng thực hành không rác thải ở một số điểm du lịch tiêu biểu tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ (trung điểm là làng Bích Họa) và phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.