Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 425-KH/TU ngày 05/6/2024 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Quy định về tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày 10/7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ký ban hành Quy định số 1500-QĐ/TU về tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Tỉnh ủy.

Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1628/QĐ-UBND Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam.

Phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1619/QĐ-UBND phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý dứt điểm tình trạng phát sinh nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cổng TTĐT Quảng Nam trân trọng đăng toàn văn Nghị định 73 như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Ngày 1/7, UBND tỉnh ban hành công văn gửi Công an tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Bãi bỏ 5 chỉ thị liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND bãi bỏ các Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành trước đây.

Giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% từ 1/7-31/12/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội.
Dữ liệu đang được cập nhật...