Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Thực hiện Công văn số 6141/BGDĐT-GDTC ngày 21/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7782 có ý kiến về nội dung này.

Triển khai phong trào “Tết Nhân ái”- Xuân Quý Mão 2023

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh; các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai phong trào “Tết Nhân ái”- Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”

Thực hiện Công văn số 12089/BGTVT-VT ngày 18/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa phương; UBND tỉnh ban hành Công văn có ý kiến về nội dung này.

Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh

Ngày 22/11/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3170/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Ngày 21/11, UBND tỉnh có Công văn đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 18 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Phối hợp tổ chức “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”

UBND tỉnh có Công văn số 7650/UBND-KGVX gửi Liên đoàn Lao động tỉnh; Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” và các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng ngăn lộ và cải tạo trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Theo công văn 7453, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng ngăn lộ và cải tạo trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.