Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07 ngày 16/5/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung.

Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh

UBND tỉnh ban hành công văn số 3047 ngày 16/5/2022 về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh.

Tăng cường giám sát dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em.

Rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU ngày 09/5/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau:

Ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành công văn về việc ngăn chặn hoạt động đăng tải nội dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang/cổng thông tin điện tử.

Thống nhất chủ trương xây dựng Nhà Bia ghi danh cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu V

UBND tỉnh ban hành công văn 2999/UBND-KTTH thống nhất chủ trương xây dựng Nhà Bia ghi danh cán bộ, nhân viên Ban Tài mậu Khu V.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022

Ngày 13/5, UBND tỉnh ký quyết định số 1295 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2909 ngày 10/5/2022 về tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam.

Tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 2915/UBND-KGVX đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022.