Triển khai hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh vừa ban hành công văn giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hợp đồng lao động.

Thông báo lịch nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch), Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành công văn thông báo lịch nghỉ Lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch), Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023.

Rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

UBND tỉnh vừa ban hành công văn, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Không để dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhất là trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 01/5

Để tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, nhất là trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2023; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Phát động phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng đối với công tác hội, quỹ năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các Hội, Quỹ thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại công văn 1550/BNV-TCPCP ngày 09/4/2023 của Bộ Nội vụ về phát động phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng đối với công tác hội, quỹ năm 2023.

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 12/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành công văn đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ trái pháp luật.

Chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Ghẻ lây lan trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình hình bệnh Ghẻ (B86) bội nhiễm đang lây lan nhanh trong học sinh trên địa bàn các huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, dự báo tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp, khả năng các ca phơi nhiễm tiếp tục phát triển trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Tuyển dụng 16 công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Theo kế hoạch, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Nam năm 2023 là 16 chỉ tiêu.

Tăng cường công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc các Sở, Ban, ngành, địa phương

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc các Sở, Ban, ngành, địa phương.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh ban hành Quyết định 08 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.