Tăng cường việc đảm bảo an toàn về người trong hoạt động giao thông đường thủy trong mùa mưa bão

Nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa thường xảy ra dông, lốc bất ngờ; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung sau:

Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, đối tượng chính sách

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024

Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1675/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

UBND tỉnh ban hành công văn 2760/UBND-KTTH ngày 19/4 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Theo Báo cáo số 506-BC/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tăng cường thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương liên tăng cường thực hiện các quy định về định biên, chứng chỉ thuyền viên tàu cá.

Quảng Nam triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 2024

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024; với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh.

Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lao

Để tăng cường kiểm soát bệnh Lao, nhằm đạt các mục tiêu của Chiến lược phòng, chống bệnh Lao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 25/CĐTTg ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao, UBND tỉnh yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Dữ liệu đang được cập nhật...