Xây dựng công trình chống sạt lở đất tại khu tái định cư Trà Đức, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương về việc đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở đất tại khu tái định cư Trà Đức, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc.

Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành

Triển khai thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1999/TTg-KTN ngày 03/11/2011 về chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; UBND thống nhất giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (đoạn từ Km996+800 đến Km1021+500).

Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương bố trí vốn cho Hội Nhà báo Quảng Nam để đầu tư xây dựng công trình Trung tâm báo chí tỉnh Quảng Nam từ năm 2011.

Hỗ trợ các hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cấp tạm ứng cho Sở Nông nghiệp và PTNT, số tiền là 1.320.000.000 đồng, từ ngân sách tỉnh, để hỗ trợ di dân khẩn cấp đối với 132 hộ bổ sung thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với mức 10 triệu đồng/hộ.

Thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cấp tạm ứng cho Sở Nông nghiệp và PTNT, số tiền là 1.100.000.000 đồng, từ ngân sách tỉnh, để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 3007/BNN-TCTS ngày 16/9/2010 về việc tăng cường quản lý rùa tai đỏ

Rùa tai đỏ là một loài động vật ngoại lai, đã phát hiện có ở Việt Nam từ năm 1997 chủ yếu với mục đích làm cảnh. Chúng ăn tạp, hung dữ, ăn tất cả loài cá bé hơn nó cũng như các động vật thủy sinh khác và khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ hệ cân bằng sinh thái

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015

Kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban triển khai quyết định số 239/QĐ-TTG ngày 09 tháng 02 năm 2010 của thủ tướng chính phủ về Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

Thực hiện Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

Quy định về thời gian mở cửa, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn

Căn cứ theo Thông tư số 5/2008/TT - BTTTT ngày 12/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ - CP ngày 28/8/2008 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và Thông tin điện tử trên Internet; ngày 11/8/2010, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2518/QĐ-UBND Quy định về thời gian mở cửa, đóng cửa hoạt động hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ 8h00 sáng đến 22h00 hàng ngày. Cụ thể như sau:

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Để thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch) và dự toán ngân sách nhà nước (dự toán) năm 2011 theo Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: