Image

Ủy ban nhân dân

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Trí ThanhPhó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh0903555444thanhquangnam70@gmail.com
Nguyễn Hồng QuangPhó Chủ tịch UBND tỉnh0914013201hongquangub@gmail.com
Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh0913 484 222hoquangbuu@gmail.com - hoquangbuu@quangnam.gov.vn
Trần Anh TuấnPhó Chủ tịch UBND tỉnh0965.746.279tuanbtm@gmail.com
    

VĂN PHÒNG UBND

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Như CôngChánh văn phòng0235 3 606 729 - 0914 029 888congnn@quangnam.gov.vn
Võ Văn Viên Phó Chánh văn phòng0235 3 506 055 - 0914 146 135 vienvv@quangnam.gov.vn
Lê Ngọc QuảngPhó Chánh văn phòng0235 3 609 333 - 0905 115 707quangln@quangnam.gov.vn
Đinh Văn VũPhó Chánh văn phòng0914180101vudv@quangnam.gov.vn
Trương Hồng HảiPhó Chánh văn phòng0905560779haith1@quangnam.gov.vn

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 62 Hùng Vương- Tam Kỳ- Quảng Nam

Điện thoại : 02353.852744

Fax: 0235.852748

Email: vpubndqnam@quangnam.gov.vn

Website: http://vpubnd.quangnam.vn/

Tin liên quan