Image

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ Xuân CaUVBTV Tỉnh uỷ - Chủ tịch0235 3 859 678caubmtqnam@gmail.com
Nguyễn Phi HùngPhó Chủ tịch Thường trực0235 3 852 552phhung78@gmail.com
Lê Thái BìnhPhó Chủ tịch0235 3 859 557 lebinhubmtqn@gmail.com
Hồng Thị NgaUVTT-Chánh VP0235 3 852 554ngavpmtqn@gmail.com

- Văn thư

 CQ: 0235 3 811 245

 Fax: 0235 3 811 245

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 14 Trần Phú, TP Tam Kỳ

Tin liên quan