Image

Huyện Phước Sơn

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Quang TrungChủ tịch UBND huyện0903553199trunglq@quangnam.gov.vn
Hồ Công ĐiểmPhó Chủ tịch UBND huyện 0964 818 535diemhc@quangnam.gov.vn
Đỗ Hoài XoanPhó Chủ tịch UBND huyện 0914 009 933xoandh@quangnam.gov.vn
Trần Thiện Hải Chánh Văn phòng HĐND&UBND0905 495 229haitt3@quangnam.gov.vn

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 881 595

  Fax: 0235 3 881 255

II. Thông tin chung

UBND huyện Phước Sơn

Địa chỉ: số 38, đường Hồ Chí Minh, TT Khâm Đức

Điện thoại: 0235 3 881 595, Fax: 0235 3 881 255

Website: phuocson.gov.vn

Tin liên quan