Image
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

31/03/2023 | 09:13 AM
UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo, tuyên truyền, định hướng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức và phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023.

Huyện Phước Sơn

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Quang TrungChủ tịch UBND huyện0903553199trunglq@quangnam.gov.vn
Hồ Công ĐiểmPhó Chủ tịch UBND huyện 0964 818 535diemhc@quangnam.gov.vn
Đỗ Hoài XoanPhó Chủ tịch UBND huyện 0914 009 933xoandh@quangnam.gov.vn
Trần Thiện Hải Chánh Văn phòng HĐND&UBND0905 495 229haitt3@quangnam.gov.vn

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 881 595

  Fax: 0235 3 881 255

II. Thông tin chung

UBND huyện Phước Sơn

Địa chỉ: số 38, đường Hồ Chí Minh, TT Khâm Đức

Điện thoại: 0235 3 881 595, Fax: 0235 3 881 255

Website: phuocson.gov.vn

Tin liên quan