Image
Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

17/05/2022 | 10:38 AM
Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07 ngày 16/5/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung.

Huyện Phước Sơn

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHƯỚC SƠN

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Lê Quang TrungChủ tịch UBND huyện0903553199trunglq@quangnam gov.vn
Hồ Công ĐiểmPhó Chủ tịch UBND huyện 0964 818 535 
Đỗ Hoài XoanPhó Chủ tịch UBND huyện   
Trần Thiện Hải Chánh Văn phòng HĐND&UBND0235  3881208 

- Văn thư VP HĐND&UBND

  CQ: 0235 3 881 595

  Fax: 0235 3 881 255

II. Thông tin chung

UBND huyện Phước Sơn

Địa chỉ: số 38, đường Hồ Chí Minh, TT Khâm Đức

Điện thoại: 0235 3 881 595, Fax: 0235 3 881 255

Website: phuocson.gov.vn

Tin liên quan