Image
Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

17/05/2022 | 10:38 AM
Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07 ngày 16/5/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung.

Sở Xây dựng

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ VĂN PHÒNG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn PhúGiám đốc0235 3 609 555nguyenphu@xdqnam.gov.vn
Trần Bá TúPhó Giám đốc0235 3 570 919ktstrbtu@gmail.com
Nguyễn Văn HiếuChánh Văn phòng0235 3 702 579hieutb18@gmail.com

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 712

  Fax: 0235 3 852 712

II. Thông tin chung

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 11 Trần Qúy Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 8 522 712/ 0235 812 085

Website: xdqnam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng

Tin liên quan