Image
Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

17/05/2022 | 10:38 AM
Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07 ngày 16/5/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung.

Thanh Tra Tỉnh

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ VÀ VĂN PHÒNG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Trần Minh TháiChánh Thanh tra0914 088 116thaittr@yahoo.com.vn
Nguyễn ĐỏP. Chánh Thanh tra0985 355 837 
Nguyễn Đức TiếnChánh Văn phòng0913 445 867  

- Văn thư

  CQ: 0235 3 859 155

  Fax: 0235 3 858 610 

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Trụ sở: 771 Phan Chu Trinh - Tp. Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại : 0235 3 859 155 - 0235 3 858 610

Website: http://thanhtra.quangnam.gov.vn

 1.    Chức năng:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh. 

 2.    Nhiệm vụ:

-        Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều 18 của Luật Thanh tra;

-      Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch của Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

-        Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

-        Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh;

-        Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

-        Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở; Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

 -        Tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

       - Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra

Tin liên quan