Image

Tòa án nhân dân

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đặng Quốc LộcChánh Án0235 3 852 362quoclocta@gmail.com
Ngô Đình BảyPhó Chánh án0235 3 813 399baydanta@gmail.com
Trần Thế CẩmPhó Chánh án0235 3 859 814tranthecamtaqn@gmail.com
Lê Văn ChươngPhó Chánh Văn phòng0914 000179chuonglv@toaanquangnam.gov.vn

- Văn thư

  CQ: 0235 3 833 111

  Fax: 0235 3 859 233

II. Thông tin chung

Trụ sở: số 04 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235 3859 233 - 0235 3818 399 | Fax: 0235 3859 233 
Email: quangnam@toaan.gov.vn | Website: www.toaan.quangnam.gov.vn

Giới thiệu

Ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam mà tiền thân là Toà án nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập ngày 12/02/1976 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng hoà miền Nam Việt Nam, sau đó Toà án nhân dân cấp huyện lần lượt được thành lập theo quyết định của Chánh án Toà án nhân dân cách mạng Khu Trung Trung Bộ. Năm 1978 đổi tên thành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Do đặc điểm tình hình miền Nam sau ngày giải phóng, ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng còn non trẻ, chưa được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chưa có kinh nghiệm, cán bộ của Toà án chủ yếu từ quân đội, công an chuyển sang, biên chế ban đầu chỉ có 07 người, gồm 01 Phó Chánh án, 01 Thẩm phán, 01 Chánh lục sự, 02 chuyên viên pháp lý và 02 nhân viên. Theo chủ trương của Toà án nhân dân tối cao đầu năm 1978 Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa đã điều động, tăng cường chi viện cho Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng 11 cán bộ, trong đó có 08 Thẩm phán và 03 chuyên viên pháp lý. Nhiệm vụ chính trị của ngành Toà án các tỉnh miền Nam lúc bấy giờ là tập trung xét xử bọn tội phạm phản cách mạng âm mưu lật đổ chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc kích động chính sách hoà hợp dân tộc và bọn tội phạm hình sự khác, phục vụ chủ trương cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, thành lập hợp tác xã nông nghiệp, đã góp phần quan trọng vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chính quyền nhân dân. Trải qua hơn 20 năm hoạt động (02/1976 - 12/1996) ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã giải quyết, xét xử 26.590 vụ án các loại, gồm 10.471 vụ án hình sự, 6.967 vụ án tranh chấp dân sự, 9.101 vụ án hôn nhân và gia đình, 51 vụ án tranh chấp lao động, nhiều vụ án về tội phạm âm mưu lật đổ chính quyền được đưa ra xét xử lưu động công khai, trừng trị nghiêm khắc bọn chủ mưu cầm đầu, đồng thời thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo đối với những kẽ nhẹ dạ, bị xúi dục. Với những thành tích xuất sắc đó năm 1981 ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba.

 Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 về chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, tỉnh Quảng Nam được tái lập. Tại Quyết định số 1046/QĐ.QLTA ngày 18/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam và cùng với hệ thống chính trị của tỉnh chính thức hoạt động tại Tỉnh lỵ Tam Kỳ ngày 01/01/1997, đến nay có 18 Toà án nhân dân huyện, thành phố. 

 Chặng đường từ năm 1997 đến nay, từng ấy thời gian tuy chưa nhiều so với lịch sử xây dựng và phát triển của đất nước, cũng như lịch sử xây dựng và trưởng thành của ngành Toà án nhân dân Việt Nam, nhưng kiểm điểm lại, ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh Quảng Nam. Sau khi chuyển giao, tiếp nhận công tác quản lý Toà án nhân dân cấp huyện về tổ chức từ ngày 01 tháng 10 năm 2002 từ Sở Tư pháp sang, đến nay bộ máy tổ chức và cán bộ được tăng cường và ổn định, các chức danh tư pháp và cán bộ, công chức cơ bản đã đầy đủ và đồng bộ theo chỉ tiêu biên chế được giao.

 Hằng năm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; hoàn thành đúng lộ trình về việc giao 18/18 Toà án cấp huyện thực hiện thẩm quyền mới về xét xử các vụ án hình sự và giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của BLTTHS và Điều 33 của BLTTDS. Việc giải quyết, xét xử các loại vụ án của các Toà án đã thực hiện nghiêm túc theo quy định của các luật tố tụng tư pháp, phán quyết của Toà án chủ yếu dựa trên cơ sở kết quả tổ chức tranh tụng tại phiên toà, các bản án đã tuyên chính xác, khách quan, trung thực, đề cao văn hoá pháp đình và tính nhân văn, hầu hết được công luận đồng tình, nhân dân ủng hộ.

Tin liên quan