Image

Liên minh Hợp tác xã

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Võ BảyChủ tịch0235 3 813 430baylienminh@yahoo.com
Hồ DậyPhó Chủ tịch0905641676hodayduyxuyen@gmail.com
Trần Văn BảngChánh Văn phòng3.859.136/0914057337 banglmqn@gmail.com

- Văn thư

 CQ: 0235 3 859 136

 Fax: 0235 3 859 136 

II. Thông tin chung

Tên cơ quan: Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0235) 810976, 859136, 81146

Fax: (0235) 859136

Email:  lienminh@lmhtxqnam.org.vn

Website: www.lmhtxqnam.org.vn

Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam là tổ chức kinh tế - xã hội, được hình thành theo hệ thống Liên minh từ Trung ương đến tỉnh, theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi, đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại, nhằm mục đích phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã, Liên minh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Quảng Nam, quản lý điều hành của UBND tỉnh, hoạt động theo pháp luật Việt Nam,  điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam. 

 

Trụ sở của Liên minh HTX Quảng Nam.

Đơn vị trực thuộc:

Trung tâm dạy nghề và xúc tiến việc làm

Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

 

* Chức năng

a. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

b. Tham gia cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động phát triển Tổ hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) và Liên hiệp hợp tác xã;

c. Tổ chức các hoạt động kinh tế, tư vấn hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của THT, HTX, Liên hiệp HTX, thực hiện các chương trình hỗ trợ, dự án phát triển HTX và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX và dạy nghề cho xã viên, người lao động.

d. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan;

e. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các THT, HTX và Liên hiệp HTX.

2. Tuyên truyền, vận động người lao động, các hộ gia đình, các cơ sở kinh tế cá thể, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển THT, HTX, liên hiệp HTX. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh.

3. Tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho THT, HTX, Liên hiệp HTX

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống Liên minh; cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong các HTX và các thành viên khác

5. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây dựng các văn bản pháp luật

6. Đại diện cho HTX và Liên hiệp HTX trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên đối với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

7. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, diễn đàn về các chủ đề kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên các lĩnh vực, giữa các đơn vị trong tỉnh cũng như các tổ chức hữu quan trong và ngoài nước. 

8. Tổ chức các hoạt động sự nghiệp kinh tế để hỗ trợ thành viên về các mặt hoạt động như: tiếp thị, xuất nhập khẩu, khoa học công nghệ, vay vốn, dạy nghề, kiểm toán, bảo hiểm, các chương trình dự án, đề án có liên quan; tư vấn pháp lý, quản trị kinh doanh.

9. Được mời hợp tác, tiếp nhận sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ chức và giúp đỡ các đơn vị thành viên mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế, liên doanh, liên kết để cùng có lợi, cùng phát triển; tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát triển hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

10. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của UBND tỉnh.

 

 - Có 194 HTX, THT, Công ty TNHH là thành viên Liên minh HTX tỉnh

 

- Có quan hệ hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhằm giúp các HTX, THT, Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quảng  Nam phát triển như:

·        Tổ chức Hỗ trợ phát triển Đức (DED)

·        Tổ chức Lao động quốc tế (ILO/Nhật)

·        Hội đồng vùng Nord pas de calais (Pháp)

·        Chương trình phát triển HTX (KF – Thụy Sĩ)

·        Quỹ Hòa Bình thế giới Sasakawa (Nhật Bản)

·        Tổ chức xây dựng năng lực quốc tế (Inwent)

·        Tổ chức Hỗ trợ kỹ thuật Đức (GTZ)

·        Tổ chức tiếp cận thị trường cho người nghèo (SNV)

·        Chương trình phát triển HTX - SOCODEVI (  Canada )

·        Ngân hàng thế giới (WB) 

Tin liên quan