Image

Ngân hàng nhà nước

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn DiệnGiám đốc0235 3 810 556dien.nguyenvan@sbv.gov.vn
Nguyễn Thị Sương Thu Phó giám đốc0235 3 859 101thu.nguyensuong@sbv.gov.vn
Trần Quang HổPhó giám đốc0235 3 859 100 ho.quangtran@sbv.gov.vn
Trương Ngọc TiếnTrưởng phòng TTKQ&HC0235 3 859 103tien.truongngoc@sbv.gov.vn

II. Thông tin chung

Tin liên quan