Image
Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

17/05/2022 | 10:38 AM
Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07 ngày 16/5/2022 yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung.

Đảng ủy Khối các cơ quan

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN, KHÓA VIII(NHIỆM KỲ 2015 - 2020)

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

THÁI BÌNHBí thư Đảng ủy0905148595 
NGUYỄN XUÂN ĐỨCPhó Bí thư Thường trực Đảng ủy0983.440.044 
NGUYỄN THỊ HÀPhó Bí thư Đảng ủy0919.791.148 
PHAN ĐỨC THẤNTrưởng Ban Tổ chức Đảng ủy0905.130.555 
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆTChánh Văn phòng Đảng ủy0987.371.525 
VÕ CÔNG ÚCTrưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy0989.310.339 

II. Thông tin chung

Tin liên quan